beats by dre cheap

Somewhere in time..............

 

 

 

 

 

 

 

 

Tama

 

Otvaram oči i vidim sjene

Svoje tmurne prošlosti i sve one grozne scene

Odjednom sa neba poče krv da lije

U daljini čujem neki glas kako se smije

Koračam polako i nesigurno u tami

Na tren osjetim da moji koraci nisu sami

Okrećem se i vidim malog dječaka

Ide prema meni i izlazi iz mraka

Prilazeći pruža svoje male ruke

Pogledom me moli da mu skratim muke

Tek kada je prišao bliže

Vidim da po njemu hiljadu pijavica gmiže

Ne stigoh pomaći ruku a on već na pod pade

Tada pijavice počeše u njega svoja jaja da sade

I u jednom trenu nove pijavice počeše da izviru iz njega

Prekrivajući pod poput crnog snijega

Počeše pijavice da se penju na mene

Osjetih kako život u meni polako vene

Ispustih polako iz tijela zadnji dah

I pretvorih se u prah

Tada hladni vjetar poče da puše

Noseći sa sobom to što je ostalo od moje duše

................................Archangel Of Death
http://archangelofdeath.blogger.ba
23/08/2007 11:23